Get to know us better

STUDIO DAVERO is een ontwerpstudio gericht op duurzaam product, interieur en servicedesign.

 

Onze werkmethode is gebaseerd op een andere manier van denken over onze omgang met onze omgeving door te reflecteren op de huidige situatie en te creëren vanuit het bestaande. Dit kan betrekking hebben op het gebruik van afvalmaterialen of –stromen, maar ook de locatie kennis of vaardigheden verbonden aan de specifieke opgave. Met onze ontwerpen stimuleren we verduurzaming en sociale interactie en streven we naar optimalisatie van ruimtegebruik, kosten en tijd. Voorbeelden hiervan zijn onze projecten Flexi-belle en Puzzle Peace, waarbij door multifunctionaliteit, het productieprocess, materiaal gebruik en demontabelheid al wordt gestreefd naar duurzaamheid; zowel ‘sustainability’ als ‘durability’.

 

Studio Davero is opgericht in 2016 door Roxanne Kiel en Veerle Rigter, naar aanleiding van het winnen van een ontwerpprijsvraag voor duurzaam festival meubilair met de Mix & Match Lounge. Zij deden mee aan het Circular Economy Booster programma van het Erasmus Center for Entrepreneurship, hier werden de multifunctionele ontwerpen; Flexi-lex, Flexture en Flexi-belle ontwikkeld. Drie jaar op rij maakten zij deel uit van de duurzame innovatie-incubator DORP op Welcome to the Village festival – uitgeroepen tot Nederland’s meest innovatieve festival. Dit jaar ontwierpen zij daar project Puzzle Peace, wat nu in ontwikkeling is voor grootschalige productie. Daarnaast hebben zij onder andere ook deel uitgemaakt van de Kortrijk Biënnale, Hello Wood, Sustainability Innovation in Practice, Fab City, Prinsenkwartier en Nederland Circulair.

 

Ons doel is mensen bewuster en nieuwsgierig te maken voor de waarde van materialen en hun algemene kennis over de pragmatische implementatie van een circulaire denkwijze te vergroten. We laten zien dat duurzaamheid makkelijk, praktisch en leuk kan zijn!

 

Contact ons op info@studiodavero.nl

STUDIO DAVERO is a design studio focused on sustainable product, interior and service design.

 

We aim to create additional value through design by smart usage of resources that are already available. These resources can be waste materials, but also existing structures/spaces or knowledge and skills. As a principle for our designs we try to see where optimization is possible in regard to space, time, finance, environmental impact and social opportunities.

 

These principles are translates to our projects. For example the Flexi-Belle and Puzzle-Peace, in which a multifunctional use, a digital production process and demountable pieces create a sustainable and durable product.

 

 

Studio Davero was founded in 2016 by Roxanne Kiel and Veerle Rigter, as a result of winning a design competition for sustainable festival furniture with the Mix & Match Lounge. They competed in the Circular Economy Booster program of the Erasmus Center for Entrepreneurship, were they developed the multifunctional designs; Flexi-lex, Flexture and Flexi-belle. They have been part of the sustainable innovation-incubator DORP on Welcome to the Village festival – voted as Holland’s most innovative festival – three years in a row. In addition, they have also been part of the Kortrijk Interior Biennial, Hello Wood, Sustainability Innovation in Practice, Fab City, Prinsenkwartier and Netherland Circular.

 

 

We aim to trigger a different way of thinking that starts with reflecting on what is already at hand and create from there. We want to show sustainability in an easy, fun and practical way!

 

INTERESTED?

Do contact us at info@studiodavero.nl